Kościół Santa Croce

Santa Croce

Wizyta w tym kościele zazwyczaj bardzo interesuje Polaków. Miejsce to jest nie tylko prawdziwą perełką architektoniczną, ale zawiera wiele różnych dzieł sztuki takich jak freski Giotta i jego naśladowców; trzy dzieła Donatella; rzeźby artystów takich jak Lorenzo Bartolini, Antonio Canova, Tino da Camaino, Bernardo Rossellino; krucyfiks Cimabue; obrazy artystów kontrreformacji między innymi Ostatnią Wieczerzę – Vasariego czy Zejście do Limbo – Bronzino.
Kościół jest również miejscem pochówku Michała Anioła, Macchiavalliego, Galileusza i wielu innych, w tym również kilku Polaków. 

Wizyta trwa 90 minut, poznacie okoliczności powstania wielu dzieł, niektórych artystów, związane z nimi ciekawostki i historie.
Informacje o biletach wstępu tutaj.